Poskytujeme služby a poradenstvo v oblastiach

  • Strategické  poradenstvo  v energetike
  • Projekty v energetike
  • Kombinovaná výroba tepla a elektriky
  • ObnoviteĽné zdroje energie
  • Teplárenstvo
  • Ekonomika a financovanie projektov v energetike
  • Klasická energetika
  • Ekológia v energetike
gauge